تحصیل در کانادا

Arrow
Arrow
Slider

کانادا دارای یکی از پیشرفته ترین و روزآمدترین نظامهای آموزشی در دنیاست و دانشگاههای این کشور در رشته های متعددی از رتبه بندیهای بسیار بالایی در جهان برخوردار هستند. این کشور در سیستم رتبه بندی سازمان ملل متحد از نظر میزان هزینه ای که در امر آموزش می کند بر اساس آمار برنامه توسعه سازمان ملل در رتبه هشتم قرار دارد.

این کیفیت بالا در تحصیل، همراه با مزایای دیگری بسیار جذاب تر می شود. کانادا از نظر میزان جرم و جنایت پایین ترین نرخ را در میان کشورهای قاره آمریکا دارد و همین ویژگی این کشور را به مکانی امن برای تحصیل دانشجویان خارجی بدل می کند. سیستم امنیتی دانشگاهها به شدت فعال هستند و هیچ دانشجویی اجازه استفاده از سلاح گرم و سرد را ندارد. همچنین کانادا از نظر شاخص پیشرفت اجتماعی رتبه دوم و از نظر فرصتهای زندگی رتبه نخست را در میان تمامی کشورهای جهان دارد.