نام رشتهمقطعواحد

پژوهش هنر

دکتری

واحد تهران مرکزي
واحد علوم و تحقيقات

طراحي شهريدکتریواحد تبريز
معماريدکتریواحد اراک
واحد اردبيل
واحد اصفهان - خوراسگان
واحد اهواز
واحد بوشهر
واحد تبريز
واحد تهران جنوب
واحد تهران شمال
واحد تهران غرب
واحد تهران مرکزي
واحد رشت
واحد زاهدان
واحد ساري
واحد سنندج
واحد شهرکرد
واحد شيراز
واحد علوم و تحقيقات
واحد قزوين
واحد کرج
واحد کرمان
واحد مشهد
واحد نجف آباد
واحد همدان

تماس با ما

  • تهران -  خیابان خواجه عبداله انصاری - خیابان  ابوذرغفاری  - کوچه هشتم -پلاک ۶
  • --------------------------------------------------------------
  • بغداد - کراده - مجتمع تجاری  فرحان

اتصل بنا

  • طهران-شارع خواجه انصاری-شارع ابوذرغفاری - الزقاق الثامن -رقم6
  • ------------------------------------------------------------------
  • بغداد - كراده خارج - ساحة الحرية باتجاه الكرادة

داخل(شارع السبع قصور ) - داخل فرحان مول

info@iranabroad.com

کلیه اطلاعات این سایت مربوط به ایران ابرود بوده در صورن کپی برداری پیگرد قانونی دارد.