دکتری فنی مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی

نام رشته
مقطع
علوم و مهندسی صنایع غذایی زیست فناوری مواد
دکتری
علوم و مهندسی صنایع غذایی شیمی و مواد
دکتری
علوم مهندسی صنایع غذایی-صنایع غذایی
دکتری
علوم مهندسی صنایع غذایی-فناوری مواد غذایی
دکتری
علوم مهندسی  محیط زیست
دکتری
مهندسی برق - قدرت
دکتری
مهندسی برق -الکترو نیک
دکتری
مهندسی برق - کنترل
دکتری
مهندسی برق - مخابرات
دکتری
مهندسی پزشکی-بیوالکتونیک
دکتری
مهندسی پزشکی - بیو مکانیک
دکتری
مهندسی  پزشکی- بیو متریال
دکتری
مهندسی پزشکی-پرتو پزشکی
دکتری
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژِی
دکتری
مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی
دکتری
مهندسی مکانیک – دینامک کنترل و ارتعاشات
دکتری
مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
دکتری
مهندسی کامپیوتر -  شبکه ورا یارنش
دکتری
مهندسی کامپیوتر -  شبکه ورا یارنش
دکتری
مهندسی کامپیوتر – نرم افزار و الگوریتم
دکتری
مهندسی کامپیوتر – معماری
دکتری
مهندس عمران -مهندسی مدیریت و ساخت
دکتری
مهندسی عمران – حمل و نقل
دکتری
مهندسی عمران – مهندشی و مدیریت آب
دکتری
مهندس عمران -ژنوتکنیک
دکتری
مهندسی عمران – سازه
دکتری
مهندس عمران  - زلزله
دکتری
معماری
دکتری
شهرسازی
دکتری

تماس با ما

  • تهران -  خیابان خواجه عبداله انصاری - خیابان  ابوذرغفاری  - کوچه هشتم -پلاک ۶
  • --------------------------------------------------------------
  • بغداد - کراده - مجتمع تجاری  فرحان

اتصل بنا

  • طهران-شارع خواجه انصاری-شارع ابوذرغفاری -زقاق السادس -رقم۶
  • ------------------------------------------------------------------
  • بغداد - كراده خارج - ساحة الحرية باتجاه الكرادة

داخل(شارع السبع قصور ) - داخل فرحان مول

info@iranabroad.com

کلیه اطلاعات این سایت مربوط به ایران ابرود بوده در صورن کپی برداری پیگرد قانونی دارد.