علوم پایه

دکتری

رشته
مقطع
فتونیک
دکتری
شیمی – شیمی فزیک
دکتری
شیمی – شیمی آلی
دکتری
شیمی – شیمی معدنی
دکتری
شیمی کاربردی
دکتری
شیمی - شیمی تجزیه
دکتری
آمار
دکتری
ریاض_جبر
دکتری
ریاضی _آنالیز
دکتری
ریاضی کاربردی
دکتری
علوم کامپیوتر - محاسبات نرم و هوش مصنوعی
دکتری
علوم کامپیوتر - نظریه سیستم ها
دکتری
علوم زمین – آب های زیرزمینی
دکتری
علوم زمین_بیولوژی
دکتری
علوم زمین_زمین شناسی اقتصادی
دکتری
علوم زمین_زمین شناسی اقتصادی
دکتری
زیست شناسی گیاهی – فزیولوژی
دکتری
زیست شناسی جانوری – سلولی و تکوینی
دکتری
بیوشیمی
دکتری
ژنتیک_مولکولی
دکتری
نانوفزیک_نانو و ساختارها
دکتری
فزیک_اپتیک و لیزر
دکتری
فزیک_ماده و چگال
دکتری
فزیک_ماده و چگال
دکتری
فزیک_نجوم و اختر فزیک
دکتری
فزیک_گرانش و کیهان شناسی
دکتری

تماس با ما

  • تهران -  خیابان خواجه عبداله انصاری - خیابان  ابوذرغفاری  - کوچه هشتم -پلاک ۶
  • --------------------------------------------------------------
  • بغداد - کراده - مجتمع تجاری  فرحان

اتصل بنا

  • طهران-شارع خواجه انصاری-شارع ابوذرغفاری - الزقاق الثامن -رقم6
  • ------------------------------------------------------------------
  • بغداد - كراده خارج - ساحة الحرية باتجاه الكرادة

داخل(شارع السبع قصور ) - داخل فرحان مول

info@iranabroad.com

کلیه اطلاعات این سایت مربوط به ایران ابرود بوده در صورن کپی برداری پیگرد قانونی دارد.