کشاورزی

کارشناسی

رشته
مقطع
باغبانی
کارشناسی
اقتصاد کشاورزي
کارشناسی
مهندسی کشاورزی_خاکشناسی
کارشناسی
مهندسی ماشین و مواد غذایی
کارشناسی
مهندسی کشاورزی-خاکشناسی
کارشناسی
مهندسی کشاورزی -علوم صنایع غذایی-تبدیل به موادغذایی
کارشناسی
مهندسی کشاورزی -علوم صنایع غذایی-تبدیل به موادغذایی
کارشناسی
مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات
 
کارشناسی
مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی
 
کارشناسی
مهندسی کشاورزی-ماشینهای کشاورزی
 
کارشناسی
مهندسی فضایی سبز
 
کارشناسی
مهندسی کشاورزی-علوم دامی 
 
 
کارشناسی
مهندسی کشاورزی-علوم دامی -دام طیور 
 
 
 
کارشناسی
گیاه پزشکی
کارشناسی
مهندسی مکانیک بیو سیستم کشاورزی
کارشناسی
مهندس كشاورزى-اقتصادكشاورزى
 
کارشناسی
علوم دامی
کارشناسی
مهندسی علوم دامی
کارشناسی
مهندسی کشاورزي علوم
کارشناسی
مهندسی کشاورزي علوم -طيور
کارشناسی
مهندسی کشاورزي -علوم وصنايع غذاي
کارشناسی
علوم ومهندسی صنايع غذاي کشاورزي
کارشناسی
علوم مهندسی و باغبانی
کارشناسی
مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات
کارشناسی
مهندسی تولید وژنتیک گیاهی
کارشناسی
ماشینهای کشاورزی
کارشناسی
علوم مهندسی خاک
کارشناسی
مهندسی کشاورزی علوم باغبانی
کارشناسی
مهندسی کشاورزی علوم خاک
کارشناسی
مهندسی کشاورزی آبیاری
کارشناسی
مهندسی کشاورزی آب
کارشناسی
علوم مهندسی آب
کارشناسی
مهندسی ماشین های صنایع غذایی
کارشناسی

تماس با ما

  • تهران -  خیابان خواجه عبداله انصاری - خیابان  ابوذرغفاری  - کوچه هشتم -پلاک ۶
  • --------------------------------------------------------------
  • بغداد - کراده - مجتمع تجاری  فرحان

اتصل بنا

  • طهران-شارع خواجه انصاری-شارع ابوذرغفاری - الزقاق الثامن -رقم6
  • ------------------------------------------------------------------
  • بغداد - كراده خارج - ساحة الحرية باتجاه الكرادة

داخل(شارع السبع قصور ) - داخل فرحان مول

info@iranabroad.com

کلیه اطلاعات این سایت مربوط به ایران ابرود بوده در صورن کپی برداری پیگرد قانونی دارد.