علوم پایه

کارشناسی ارشد

رشته
مقطع
ریاضیات و کاربردها گرایش جبر
کارشناسی ارشد
آمار ریاضی
کارشناسی ارشد
ریاضیات و کاربردها گرایش آنالیز
کارشناسی ارشد
ریاضیات و کاربردها گرایش هندسه(توپولوژی)
کارشناسی ارشد
ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
کارشناسی ارشد
ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازی
کارشناسی ارشد
ریاضی کاربردی گرایش معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی
کارشناسی ارشد
ریاضی کاربردی گرایش  ریاضی مالی
کارشناسی ارشد
علوم کامپیوتر گرایش نظریه سیستم ها
کارشناسی ارشد
علوم کامپیوتر گرایش محاسبات نرم و هوش مصنوعی
کارشناسی ارشد
شیمی گرایش شیمی فیزیک
کارشناسی ارشد
شیمی گرایش شیمی آلی
کارشناسی ارشد
فیتو شیمی
کارشناسی ارشد
شیمی گرایش شیمی معدنی
کارشناسی ارشد
شیمی گرایش شیمی تجزیه
کارشناسی ارشد
شیمی گرایش شیمی کاربردی
کارشناسی ارشد
نانو شیمی
کارشناسی ارشد
مهندسی پلیمر گرایش علوم پایه
کارشناسی ارشد
علوم زمین شناسی
کارشناسی ارشد
بیوفزیک
کارشناسی ارشد
علوم زمین گرایش زمر یی شناسی اقتصادی
کارشناسی ارشد
علوم زمین گرایش زمین ساخت(تکتونیک)
کارشناسی ارشد
علوم زمین گرایش چینه شناسی و دیرینه شناسی
کارشناسی ارشد
علوم زمین گرایش زمین شناسی مهندسی
کارشناسی ارشد
علوم زمین گرایش زمر یی شناسی زیست محیطی
کارشناسی ارشد
علوم  زمین گرایش  زمین شیمی
کارشناسی ارشد
زیست شناسی سلولی  و مولکولی
کارشناسی ارشد
ژنتیک
کارشناسی ارشد
میکرو بیولوژی گرایش میکروب های بیماری زا
کارشناسی ارشد
بیو شیمی
کارشناسی ارشد
زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی
کارشناسی ارشد
زیست شناسی گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی
کارشناسی ارشد
فیزیک گرایش ماده وچگال
کارشناسی ارشد
فیزیک گرایش نجوم واختر فیزیک
کارشناسی ارشد
فیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسی
کارشناسی ارشد
فیزیک گرایش اپتیک ولیزر
کارشناسی ارشد
فوتونیک
کارشناسی ارشد
نانو فیزیک
کارشناسی ارشد

  تماس با ما

  • تهران -  خیابان خواجه عبداله انصاری - خیابان  ابوذرغفاری  - کوچه هشتم -پلاک ۶
  • --------------------------------------------------------------
  • بغداد - کراده - مجتمع تجاری  فرحان

  اتصل بنا

  • طهران-شارع خواجه انصاری-شارع ابوذرغفاری - الزقاق الثامن -رقم6
  • ------------------------------------------------------------------
  • بغداد - كراده خارج - ساحة الحرية باتجاه الكرادة

  داخل(شارع السبع قصور ) - داخل فرحان مول

  info@iranabroad.com

  کلیه اطلاعات این سایت مربوط به ایران ابرود بوده در صورن کپی برداری پیگرد قانونی دارد.