علوم مهندسی

کارشناسی ارشد

رشته
مقطع
مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک
کارشناسی ارشد
مهندسی برق گرایش افزاره های میکرو  نانو الکترو نیک
کارشناسی ارشد
مهندسی برق گرایش سیستمهای قدرت
کارشناسی ارشد
مهندسی برق گرایش برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی
کارشناسی ارشد
مهندسی برق گرایش سامانه های برق حمل و نقل
کارشناسی ارشد
مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
کارشناسی ارشد
مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موج
کارشناسی ارشد
مهندسی برق گرایش مخابرات نوری
کارشناسی ارشد
مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم
کارشناسی ارشد
مهندسی برق گرایش کنترل
کارشناسی ارشد
مهندسی پزشکی گرایش بیو الکترونیک
کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری
کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
مهندسی شیمی گرایش طراحی فرانید
کارشناسی ارشد
مهندسی شیمی گرایش محیط زیست
کارشناسی ارشد
مهندسی شیمی گرایش پلیمر
کارشناسی ارشد
مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال
کارشناسی ارشد
مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری
کارشناسی ارشد
مهندسی نقشه برداری گرایش ژئودزی
کارشناسی ارشد
مهندسی عمران گرایش سازه
کارشناسی ارشد
مهندسی عمران گرایش زلزله
کارشناسی ارشد
مهندسی عمران گرایش ژئو تکنیک
کارشناسی ارشد
مهندسی عمران گرایش مهندسی  مدیریت منابع آب
کارشناسی ارشد
مهندسی عمران گرایش مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
کارشناسی ارشد
مهندسی عمران گرایش مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
کارشناسی ارشد
مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست
کارشناسی ارشد
طراح شهری
کارشناسی ارشد
مهندسی نانو فناوری گرایش نانو الکترونیک
کارشناسی ارشد
مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک
کارشناسی ارشد
مهندسی مکاترونیک
کارشناسی ارشد
مهندسی پزشکی گرایش بیوالکترونیک
کارشناسی ارشد
مهندسی پزشکی گرایش بیو مکانیک
کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک گرایش طراح کاربردی
کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی
کارشناسی ارشد
مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی
کارشناسی ارشد
مهندسی انرژی های تجدید پذیر
کارشناسی ارشد
مهندسی خودرو گرایش قوای محرکه خودرو
کارشناسی ارشد
مهندسی مواد گرایش شناسای و انتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
مهندسی مواد گرایش سرامیک
کارشناسی ارشد

  تماس با ما

  • تهران -  خیابان خواجه عبداله انصاری - خیابان  ابوذرغفاری  - کوچه هشتم -پلاک ۶
  • --------------------------------------------------------------
  • بغداد - کراده - مجتمع تجاری  فرحان

  اتصل بنا

  • طهران-شارع خواجه انصاری-شارع ابوذرغفاری - الزقاق الثامن -رقم6
  • ------------------------------------------------------------------
  • بغداد - كراده خارج - ساحة الحرية باتجاه الكرادة

  داخل(شارع السبع قصور ) - داخل فرحان مول

  info@iranabroad.com

  کلیه اطلاعات این سایت مربوط به ایران ابرود بوده در صورن کپی برداری پیگرد قانونی دارد.