علوم انسانی

کارشناسی

رشته
مقطع
زبان وادبيات انگليسی
کارشناسی
مترجمی زبان فرانسه
کارشناسی
زبان و ادبيات فارسی
کارشناسی
زبان و ادبيات عربی
کارشناسی
تاريخ
کارشناسی
زبان روسی
کارشناسی
تاريخ و تمدن ملل اسلامي
کارشناسی
فلسفه و حكمت اسلامي
کارشناسی
فقه و مباني حقوق اسلامي
کارشناسی
علوم ورزشي
کارشناسی
حسابداري
کارشناسی
مديريت بازرگاني
کارشناسی
مديريت مالي
کارشناسی
اقتصاد
کارشناسی

پژوهشگري اجتماعي

کارشناسی

جامعه شناسي

کارشناسی


مطالعات خانواده

کارشناسی

حقوق

کارشناسی

علوم تربيتي

کارشناسی

روانشناسي

کارشناسی

علم اطلاعات و دانش شناسي

کارشناسی

تماس با ما

  • تهران -  خیابان خواجه عبداله انصاری - خیابان  ابوذرغفاری  - کوچه هشتم -پلاک ۶
  • --------------------------------------------------------------
  • بغداد - کراده - مجتمع تجاری  فرحان

اتصل بنا

  • طهران-شارع خواجه انصاری-شارع ابوذرغفاری - الزقاق الثامن -رقم6
  • ------------------------------------------------------------------
  • بغداد - كراده خارج - ساحة الحرية باتجاه الكرادة

داخل(شارع السبع قصور ) - داخل فرحان مول

info@iranabroad.com

کلیه اطلاعات این سایت مربوط به ایران ابرود بوده در صورن کپی برداری پیگرد قانونی دارد.