کشاورزی کارشناسی پیوسته - کارشناسی ناپیوسته علمي - كاربردي - کارشناسی ناپیوسته

دانشگاه فنی حرفه ای

کارشناسی

نام رشته
مقطع
تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر
کارشناسی ناپیوسته
مديريت تلفيقي آفات
کارشناسی ناپیوسته علمي- كاربردي
پرورش طيور
کارشناسی ناپیوسته علمي- كاربردي
تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی
کارشناسی ناپیوسته علمي- كاربردي
مهندسي توليدات دامي
کارشناسی ناپیوسته
تکنولوژی ساخت و تولید( گرایش ماشین های زراعی و باغی)
کارشناسی ناپیوسته
توليدات گیاهی( گرایش باغبانی)
کارشناسی ناپیوسته
مهندسی علوم و صنایع غذایی
کارشناسی ناپیوسته
ماشین های کشاورزی
کارشناسی ناپیوسته

تماس با ما

  • تهران -  خیابان خواجه عبداله انصاری - خیابان  ابوذرغفاری  - کوچه هشتم -پلاک ۶
  • --------------------------------------------------------------
  • بغداد - کراده - مجتمع تجاری  فرحان

اتصل بنا

  • طهران-شارع خواجه انصاری-شارع ابوذرغفاری -زقاق السادس -رقم۶
  • ------------------------------------------------------------------
  • بغداد - كراده خارج - ساحة الحرية باتجاه الكرادة

داخل(شارع السبع قصور ) - داخل فرحان مول

info@iranabroad.com

کلیه اطلاعات این سایت مربوط به ایران ابرود بوده در صورن کپی برداری پیگرد قانونی دارد.