دکتری علوم انسانی

دانشگاه تهران

نام رشته
مقطع
زبان و ادبيات فارسي
دکتری
فقه و مباني حقوق اسلامي
دکتری
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي
دکتری

رفتار حركتي

دکتری

مديريت ورزشي

دکتری

جغرافيا و برنامه ريزي شهري

دکتری

جغرافياي سياسي

دکتری

حقوق خصوصي

دکتری

حقوق عمومي

دکتری

حقوق عمومي

دکتری

حقوق بين الملل عمومي

دکتری

آموزش زبان انگليسي

دکتری

زبان و ادبيات انگليسي

دکتری

جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي اقتصادي و توسعه

دکتری

مديريت دولتي گرايش تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي

دکتری

مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني

دکتری

حسابداري

دکتری

مديريت بازرگاني گرايش مديريت بازاريابي

دکتری

مديريت رسانه اي

دکتری

مديريت تكنولوژي گرايش مديريت نوآوري

دکتری

مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات

دکتری

مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات

دکتری

مترجمي زبان عربي

دکتری

مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات

دکتری

تماس با ما

  • تهران -  خیابان خواجه عبداله انصاری - خیابان  ابوذرغفاری  - کوچه هشتم -پلاک ۶
  • --------------------------------------------------------------
  • بغداد - کراده - مجتمع تجاری  فرحان

اتصل بنا

  • طهران-شارع خواجه انصاری-شارع ابوذرغفاری -زقاق السادس -رقم۶
  • ------------------------------------------------------------------
  • بغداد - كراده خارج - ساحة الحرية باتجاه الكرادة

داخل(شارع السبع قصور ) - داخل فرحان مول

info@iranabroad.com

کلیه اطلاعات این سایت مربوط به ایران ابرود بوده در صورن کپی برداری پیگرد قانونی دارد.