کارشناسی ارشد فنی مهندسی

دانشگاه تهران

ارتباط تصويري
مقطع

مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست

کارشناسی ارشد

مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم

کارشناسی ارشد

مهندسي شيمي گرايش داروسازي

کارشناسی ارشد

مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم

کارشناسی ارشد

مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد

کارشناسی ارشد

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي

کارشناسی ارشد

مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي

کارشناسی ارشد

مهندسي مكاترونيك

کارشناسی ارشد

مهندسي معماري

کارشناسی ارشد

تماس با ما

  • تهران -  خیابان خواجه عبداله انصاری - خیابان  ابوذرغفاری  - کوچه هشتم -پلاک ۶
  • --------------------------------------------------------------
  • بغداد - کراده - مجتمع تجاری  فرحان

اتصل بنا

  • طهران-شارع خواجه انصاری-شارع ابوذرغفاری -زقاق السادس -رقم۶
  • ------------------------------------------------------------------
  • بغداد - كراده خارج - ساحة الحرية باتجاه الكرادة

داخل(شارع السبع قصور ) - داخل فرحان مول

info@iranabroad.com

کلیه اطلاعات این سایت مربوط به ایران ابرود بوده در صورن کپی برداری پیگرد قانونی دارد.