کارشناسی ارشد علوم پایه

دانشگاه تهران

نام رشته
مقطع
ميكروبيولوژي گرايش محيطي
کارشناسی ارشد
زيست فناوري گرايش ميكروبي
کارشناسی ارشد
نانوشيمي

کارشناسی ارشد

شيمي گرايش شيمي كاربردي

کارشناسی ارشد

شيمي گرايش شيمي پليمر

کارشناسی ارشد

تماس با ما

  • تهران -  خیابان خواجه عبداله انصاری - خیابان  ابوذرغفاری  - کوچه هشتم -پلاک ۶
  • --------------------------------------------------------------
  • بغداد - کراده - مجتمع تجاری  فرحان

اتصل بنا

  • طهران-شارع خواجه انصاری-شارع ابوذرغفاری - الزقاق الثامن -رقم6
  • ------------------------------------------------------------------
  • بغداد - كراده خارج - ساحة الحرية باتجاه الكرادة

داخل(شارع السبع قصور ) - داخل فرحان مول

info@iranabroad.com

کلیه اطلاعات این سایت مربوط به ایران ابرود بوده در صورن کپی برداری پیگرد قانونی دارد.